söndag, november 30, 2008

Återuppstånden

Tidig söndagmorgon - 01:30 - anmälan inskickad och betald. Stockholm Marathon 2009.