onsdag, oktober 11, 2006

Operation Poseidon - träningsplan


På dykkursen sade man:

Plan your dive, and
Dive your plan

På jobbet säger vi:

Säg vad du gör, och
Gör vad du säger

För att nå ett mål är det viktigt med en planering av de insatser som behövs göras för att komma till detta mål. En plan går aldrig att genomföra fullt ut, det händer ständigt saker som gör att man blir störd. Då gäller det att improvisera och snabbt försöka hitta tillbaka till planen. Fungerar inte planen reviderar man den. Om du trots planen inte närmar dig målet kanske planen inte är adekvat. Analysera!

Min träningsfilosofi för Operation Poseidon: Helhet med inriktning på uthållighet. (Målet till årets slut är som ni minns 84kg och 2:10 på 20km.) Skaderisk gör att antalet långpass blir begränsat. Och även för långdistans är det bra med varierad träning, som intervall, backe och fartlek. Så fram till jul ser mitt program ut så här:

Långdistans 15-22 km 1 gång/vecka
Medeldistans med fart 8-12 km 1 gång/vecka
Intervall/fartlek/backe 30-60 minuter 1 gång/vecka
Gymträning 1 gång/vecka

Detta är en grov plan. Varje vecka finplaneras sedan beroende på andra aktiviteter.

För den ambitiöse finns flera mycket bra upplagda program gjorda av Anders Szalkai som hjälper dig fram till halv- eller helmaran.

Nu ser listan ut så här:

7. Planera träningen/insatserna
6. Mät, mät, mät
5. Action: Ät mindre
4. Fundera lite på varför
3. Skapa ett projekt med namn
2. Se till helheten
1. Skapa ett mål